AV-fistel

Een arterioveneuze fistel is een abnormale verbinding tussen een slagader en een ader. In normale omstandigheden wordt het bloed vanuit het hart via de slagaders naar de haarvaten van de weefsels gevoerd. Via de aders wordt het zuurstofarme bloed dan terug naar het hart afgevoerd. Bij een arterioveneuze fistel stroomt het bloed rechtstreeks van de slagader naar de ader zonder de haarvaten te passeren. Een dergelijke fistel kan aangeboren zijn of verworven.

Bij dialyse patienten wordt opzettelijk een fistel aangelegd ter hoogte van de pols of de elleboog. Via een kleine chirurgische ingreep onder plaatselijke verdoving wordt een oppervlakkig gelegen ader verbonden met de slagader in de pols of in de elleboog. Hierdoor zal de ader zich beter ontwikkelen en forser worden. Dit laat verhoogd bloeddebiet toe en maakt het mogelijk de ader herhaaldelijk aan te prikken.

Deze ontwikkeling van de fistel, van het moment van aanleggen tot het moment dat de fistel gebruiksklaar is, duurt ongeveer 8 – 10 weken.

Het aanleggen van een fistel is enkel mogelijk indien er een geschikte ader en slagader aanwezig zijn. Indien de kwaliteit van de ader ter hoogte van de pols onvoldoende is, zullen we ervoor kiezen een elleboogsfistel aan te leggen. Indien ook dit onvoldoende is dienen we een kunststofgreffe te gebruiken of dient er een permanente dialysekatheter geplaatst te worden. Het voordeel van een kunststofgreffe is dat deze na 48 uur gebruikt kan worden. Het nadeel is het risico op infectie.