Arteriografie/Flebografie

Tijdens een arteriografie is het mogelijk om een vernauwing zeer nauwkeurig te kunnen inschatten, vaak veel preciezer dan bij een CT of MR scan. Het grote voordeel is dat vernauwingen of verstoppingen gelijktijdig behandeld kunnen worden via een dilatatie of stenting.

Het onderzoek wordt uitgevoerd via een prik in de lies of de elleboog waarlangs een katheter wordt opgeschoven. Vervolgens wordt een kleurstof via de katheter ingespoten en worden foto’s gemaakt door gebruik te maken van röntgenstralen. De injectie van het contrast kan vaak gepaard gaan met een warmtegevoel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder locale verdoving.
Na het onderzoek wordt het kathetertje verwijderd en de prikplaats afgeduwd om een eventuele bloeding te voorkomen.

Bij een flebografie wordt hetzelfde principe toegepast, doch in plaats van een slagader aan te prikken, wordt hier in de naburige ader geprikt. Dit onderzoek wordt vaak benut om een pelvic congestion syndrome uit te sluiten en kan dan ook gelijktijdig behandeld worden door middel van een embolisatie van de aangetaste ader.