Wandeltherapie

Wandeltraining kan worden aanbevolen als eerstelijns behandeling voor uw etalagebenen/claudicatio. Afhankelijk van de ernst van uw symptomen en de uitgebreidheid van vernauwingen of verstoppingen in uw bloedvaten, kan dit zelfs de eerste keus behandeling zijn. U wordt geadviseerd om gedurende de komende 3 tot 6 maanden minstens 3 keer per week te wandelen, telkens voor een periode van 30 minuten. Tijdens het wandelen loopt u zolang u pijn in uw kuiten kunt verdragen. Zodra de pijn te hevig wordt, rust u uit en hervat u het wandelen zodra de pijn verdwenen is. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 50% van de patiënten verbetering ervaart in hun loopafstand door middel van wandeltraining. Bij een kwart van de patiënten kunnen de klachten echter verergeren, terwijl bij de overige patiënten de klachten stabiel blijven. Indien uw symptomen niet verbeteren met wandeltraining of als de ernst van uw klachten toeneemt, kan het nodig zijn om de bloedcirculatie te verbeteren door middel van een ballondilatatie, stenting of bypassoperatie.