Sympathectomie

Wanneer een patiënt uitgesproken last heeft van zweethanden of zweetoksels en andere behandelingsmethoden onvoldoende resultaat opleveren, kunnen via een kijkoperatie de verantwoordelijke zenuwbanen in de borstholte worden onderbroken. Dit noemen we een thoracoscopische sympathectomie.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van complicaties.  Zo zijn ook bij deze ingreep de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig zoals wondinfectie, nabloeding, … . We doen er echter alles aan om deze ingreep vlot en veilig te laten verlopen.

Bij zowat 98% van de patiënten wordt onmiddellijk een goed en langdurig resultaat bereikt. Slechts bij 1 à 2% komen de klachten na verloop van tijd terug doordat zich nieuwe zenuwtakjes vormen.
Bij de meeste mensen treedt er na de ingreep wat compensatoir zweten op. Dat wil zeggen dat de zweetproductie op andere plaatsen, bijvoorbeeld rug, borstkas of buik, wat toeneemt. Meestal is dit beperkt en veel minder storend dan het oorspronkelijke probleem ter hoogte van handen of oksels.
Zeldzame complicaties zijn zenuwpijn die een hele tijd kan aanslepen maar in principe met medicatie behandeld kan worden en het zogenaamde syndroom van Claude-Bernard-Horner waarbij er onder andere een wat afhangend ooglid optreedt. Ook dit is meestal van tijdelijke aard.

De opname in het ziekenhuis

Een gemiddeld ziekenhuisverblijf bedraagt ongeveer 2-3 dagen.

Voor de operatie

In overleg met de arts dient eventuele bloedverdunnende medicatie op voorhand te worden gestopt.

Dag van de opname

U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dienst uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 worden begeleid waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden.
Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie, …). Indien nodig zal nog een bloedafname en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden,  zal de borstkas onthaard worden. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen.

De dag van de ingreep

U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren. Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig op zodat niets verloren kan gaan. U doet een operatiehemdje aan.
Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal gebracht maar operatieverpleegkundigen het overnemen.

Om ervoor te zorgen dat u na de ingreep zo min mogelijk pijn heeft en dus goed kan doorademen en ophoesten, wordt meestal een epidurale katheter geplaatst. De anesthesist plaatst via een prikje in de rug een fijn buisje langs waar na de ingreep pijnmedicatie kan worden toegediend. Met een drukknop kan u zelf de pijnmedicatie bijsturen.
De ingreep gebeurt steeds onder volledige verdoving. Tijdens de operatie wordt de long aan de te opereren zijde volledig platgelegd met behulp van een speciaal buisje in de keel. Hierdoor zorgen we voor de nodige ruimte om tijdens de kijkoperatie via 2 kleine sneetjes rond te kijken en te werken in de borstholte. Eventueel kan tijdens één ingreep zowel de rechter als de linker kant worden behandeld.
Op het einde van de ingreep plaatsen we meestal een drain in de borstholte. Dit buisje zorgt ervoor dat indien nodig lucht of vocht uit de borstholte kan ontsnappen.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u meestal 1 nacht op intensieve zorgen of medium care. Hier kunnen van zeer dichtbij een aantal zaken worden opgevolgd:

  • Voldoende pijnstilling
  • Goede ademhaling
  • Adequaat ophoesten van fluimen
  • Lekkage van lucht of bloed via drains in de borstholte
  • Temperatuur
  • Bloeddruk

Als alles vlot verloopt verhuist u daags nadien terug naar de gewone hospitalisatie afdeling en kan de thoraxdrain worden verwijderd.