Poortcatheter

Een poortkatheter is een implanteerbaar reservoir waarlangs medicatie rechtstreeks in de grote aders kan gegeven worden. Een poortkatheter wordt voornamelijk gebruikt voor langdurige behandelingen waarbij herhaaldelijk een ader dient aangeprikt te worden zoals bij de toediening van chemotherapie of de langdurige toediening van antibiotica. Het grote voordeel is dat deze katheter zolang als nodig in het lichaam van de patient aanwezig kan blijven zonder dat dit hinder veroorzaakt.

Hoe wordt een poortkatheter geplaatst?

De tip van de katheter dient geplaatst te worden ter hoogte van de overgang van de bovenste holle ader (vena cava superior) naar het hart. De plaats waar deze katheter het lichaam wordt ingebracht kan verschillen doch is meestal ter hoogte van de vena cephalica aan de linker – of rechterzijde van de borstkas. Indien het kaliber van de ader te klein is om een katheter door te laten, dienen we rechtstreeks een diepere ader aan te prikken (vena subclavia). Vervolgens wordt via een kleine insnede van 3 – 4 cm, het reservoir aan de katheter gekoppeld en onder de huid geplaatst. Nadien kan het reservoir aangeprikt worden door de verpleegkundigen en de nodige medicatie toegediend worden.
De gehele procedure wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en duurt ongeveer 30 minuten. Chemo en antibiotica kunnen meteen na de plaatsing van de poortkatheter toegediend worden.
Wanneer de poortkatheter niet meer gebruikt wordt, is het belangrijk om deze om de 6 – 8 weken te spoelen om klontervorming in de katheter te voorkomen. Indien de behandeling volledig achter rug is, kan de katheter en het reservoir via dezelfde insnede onder plaatselijke verdoving verwijderd worden.

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC)

Een variant van de poortkatheter is de PICC (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter). Deze katheter wordt via een prik in de bovenarm, in de ader ingebracht. Het langste deel van de katheter zit inwendig tot in de holle ader. Het korte gedeelte komt ter hoogte van de prikplaats naar buiten en wordt aan de huid gefixeerd. De plaatsing van een PICC gebeurt onder locale verdoving en duurt ongeveer 15 minuten.
Het verwijderen van een PICC gebeurt op dezelfde manier als het verwijderen van een infuus. Onder normale omstandigheden kan een PICC 6 – 12 maanden ter plaatse blijven. Belangrijk is wel dat de katheter wekelijks gespoeld wordt.