Dialyse

De toenemende vergrijzing en opmars van suikerziekte (diabetes) hebben ervoor gezorgd dat de diagnose van chronisch nierlijden alsmaar frequenter gesteld wordt. De nieren zijn essentieel voor het filteren van het bloed en het verwijderen van verschillende schadelijke afvalstoffen en overtollig vocht uit het lichaam. Indien de nieren het volledig laten afweten, dient het bloed op een andere manier gezuiverd te worden. Dit kan enerzijds via peritoneaal dialyse (via het buikvlies) of via hemodialyse. Beiden hebben voor – en nadelen.

Bij hemodialyse zal het bloed gefilterd worden via een toegangsweg tot de bloedbaan. Deze toegangsweg dient op voorhand aangelegd te worden zodat op een patientvriendelijke en duurzame manier het bloed kan gezuiverd worden. Meestal gebeurt dit via een arterio-veneuze fistel ter hoogte van de elleboog of de pols. Indien het aanleggen van een fistel niet mogelijk is, kan ook een dialysecatheter geplaatst worden ter hoogte van de diepe halsader (vena jugularis interna).