Talkage

Wanneer iemand bij herhaling een klaplong heeft opgelopen, kan een zogenaamde talkage worden uitgevoerd. Dit houdt in dat we via een kijkoperatie (thoracoscopie) talkpoeder in de borstholte aanbrengen. Hierdoor gaat de long verkleven met de wand van de borstholte, waardoor ze niet meer kan platvallen. De kijkoperatie laat ons bovendien toe de long en de borstholte te inspecteren en op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak van het probleem. Zo kan bijvoorbeeld een bulla (een dunwandige blaas op de long) worden weggenomen, om zo de kans op nieuwe problemen te verkleinen.

Ook wanneer de long is platgeduwd door de aanwezigheid van een belangrijke hoeveelheid vocht in de borstholte (pleura-uitstorting), kan een talkage voorkomen dat de borstholte steeds opnieuw vol loopt met vocht. Ook hier laat de thoracoscopie toe stalen te nemen van vocht en weefsel, om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van complicaties.  Zo zijn ook bij deze ingreep de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig zoals wondinfectie, nabloeding, … . Specifieke complicaties voor deze ingreep zijn onder andere het ontstaan van een longontsteking en het onvoldoende openkomen van de long door aanwezigheid van fluimpjes. De kans op een nieuwe klaplong na talkage bedraagt tussen de minder dan 5%.

De opname in het ziekenhuis

Een gemiddeld ziekenhuisverblijf bedraagt ongeveer 5-7 dagen.

Voor de operatie
In geval van een langer geplande ingreep dient, in overleg met de arts, bloedverdunnende medicatie op voorhand te worden gestopt.

Dag van de opname
U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dienst uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 worden begeleid waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden.

Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie, …). Indien nodig zal nog een bloedafname en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden,  zal de borstkas onthaard worden. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen.

De dag van de ingreep
U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren. Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig op zodat niets verloren kan gaan. U doet een operatiehemdje aan. Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal gebracht maar operatieverpleegkundigen het overnemen.

Om ervoor te zorgen dat u na de ingreep zo min mogelijk pijn heeft en dus goed kan doorademen en ophoesten, wordt meestal een epidurale katheter geplaatst. De anesthesist plaatst via een prikje in de rug een fijn buisje langs waar na de ingreep pijnmedicatie kan worden toegediend. Met een drukknop kan u zelf de pijnmedicatie bijsturen.
De ingreep gebeurt steeds onder volledige verdoving. Tijdens de operatie wordt de long aan de te opereren zijde volledig platgelegd met behulp van een speciaal buisje in de keel. Hierdoor zorgen we voor de nodige ruimte om tijdens de kijkoperatie via enkele kleine sneetjes rond te kijken en te werken in de borstholte.
Op het einde van de ingreep plaatsen we meestal 1 of 2 drains in de borstholte. Deze buisjes zorgen ervoor dat lucht die nog uit de long lekt of vocht uit de borstholte kan ontsnappen.

Na de operatie
Na de operatie verblijft u minstens 1 nacht op intensieve zorgen of medium care. Hier kunnen van zeer dichtbij een aantal zaken worden opgevolgd:

  • Voldoende pijnstilling
  • Goede ademhaling
  • Adequaat ophoesten van fluimen
  • Lekkage van lucht of bloed via drains in de borstholte
  • Temperatuur
  • Bloeddruk

Als alles vlot verloopt verhuist u daags nadien terug naar de gewone afdeling. De thoraxdrains kunnen pas worden verwijderd van zodra er geen lucht en niet teveel vocht meer uit de borstholte komt. Dit is vaak onvoorspelbaar en zal mee de duur van uw verblijf in het ziekenhuis bepalen.