Broekoperatie

Indien het aneurysma groter is dan 5 cm bij vrouwen of 5,5 cm bij mannen dient dit behandeld te worden. Dit kan op twee manieren gebeuren, enerzijds “endovasculair” of anderzijds via een klassieke open buikoperatie. Deze beslissing is afhankelijk van de vorm en afmetingen van het aneurysma die bepaald worden met een CT- scan.
Behoudens de operatie is het ook zeer belangrijk uw levensstijl aan te passen, zoals te stoppen met roken, meer lichaamsbeweging te nemen en uw voeding aan te passen.

De ingreep

Hier wordt het uitgezette gedeelte van de aorta vervangen door een kunststof bloedvat. Hiervoor dient wel de gehele buik opengemaakt te worden. Na de operatie dient u gemiddeld nog 10 in het ziekenhuis te blijven om te herstellen.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke ingreep kunnen ook hier complicaties optreden zoals bloeding, infectie, trombose en longembolie. Bij operaties aan de buikslagader kunnen zich ook specifieke complicaties voordoen, namelijk nabloeding of een bloedstolsel dat de vaatprothese of een beenslagader afsluit. Bij het optreden van een dergelijke complicatie zal er meteen opnieuw geopereerd worden.
De operatie is tevens ook een grote belasting voor het hart. De kans op verwikkelingen met het hart is dan ook groter dan bij veel andere operaties. Ook kan de functie van de nieren verstoord geraken. Hiervoor is soms (tijdelijke) dialyse nodig. Doch in vele gevallen herstelt de nierfunctie zich na enkele dagen.
Bij mannen kan het voorkomen dat na de operatie de erectie gestoord is, of dat, ondanks een normale erectie, de zaadlozing wegblijft. Dit kan tijdelijk zijn maar meestal is dit blijvend van aard. Uiteraard wordt er gestreefd de risico’s zo klein mogelijk te houden.
Het is normaal dat de darmen hun werking pas enkele dagen na een buikoperatie hernemen. In afwachting mag u niet eten of drinken. Via een infuus worden echter vocht en voeding toegediend.

De opname in het ziekenhuis

Voor de operatie:
Een week voor de operatie dienen, in overleg met de arts,  bloedverdunners (zoals Marcoumar, Sintrom en Plavix, …) gestopt te worden. Xarelto en Pradaxa dienen 24 uur tot 48 uur voor de operatie gestopt te worden. Asaflow en Cardioaspirine kunnen zonder gevaar verder genomen worden.

De dag van opname:
U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dient uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 begeleid worden waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden. 
Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie…). Indien nodig zal nog een bloed name en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden, zal u onthaard worden vanaf de borst tot aan de knieën. U zal tevens een lavement krijgen om de darmen te ledigen. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen. 

De dag van de operatie:
U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren.
Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig weg zodat niets verloren kan gaan.
U doet een operatiehemdje aan.
Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal vervoerd waar operatieverpleegkundigen het overnemen.

Verblijf op intensieve zorgen:
Na de operatie zal men u naar de afdeling intensieve zorgen brengen. Daar zal u gedurende 2 à 3 dagen verblijven. Uw hartritme, bloeddruk, pols, enz. zullen hier doorlopend gecontroleerd worden.
Om overtollig wondvocht te draineren zullen wonddrains ter plaatse gelaten worden. U zal ook een maagsonde hebben om maagsappen af te voeren en een blaassonde om de urineproductie te volgen. Verder hebt u ook nog een pijnpomp waarmee u zelf extra pijnstilling kan toedienen indien nodig. Afhankelijk van uw herstel zullen deze sondes stelselmatig verwijderd worden. 
Uw familie kan u na de operatie bezoeken. Op de intensieve zorgen gelden de volgende bezoekuren: 

  • 11.00 u. – 11.30 u.
  • 15.30 u.  – 16.00 u. 
  • 19.30 u.  – 20.00 u. 


Buiten de bezoekuren kan uw naaste familie zich steeds telefonisch bevragen op het nummer 015 50 53 30.

Terug op de afdeling:
Op de afdeling zal het herstelproces zich verderzetten. Dagelijks zullen de wonden geïnspecteerd en verzorgd worden. De chirurg komt u regelmatig onderzoeken en volgt uw toestand nauwgezet op. Naarmate het spijsverteringstelsel terug op gang komt zal de voeding worden uitgebreid. Een kinesist zal regelmatig met u oefenen. Indien alles vlot verloopt kan u het ziekenhuis verlaten.

Patientenbrochure