Dilatatie/Stenting

Tijdens een ballondilatatie (bekijk het info-filmpje op YouTube) wordt de vernauwing of verstopping van het bloedvat open gerokken met een ballonnetje zodat dit terug doorgankelijk wordt. Indien het resultaat echter onvoldoende is, kan het nodig zijn om bijkomend nog een stentje te plaatsen. Dit is een soort metalen gaasnetje dat permanent in het bloedvat aanwezig blijft om het bloedvat open te houden. Een ballondilatatie is vaak veel minder belastend dan een klassieke operatie zoals een bypassoperatie of endarteriëctomie.

Aandachtspunten voor de procedure

Een PTA of dilatatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Indien nodig kan dit ook onder algehele verdoving worden uitgevoerd. 
Tijdens de ingreep wordt meestal contrastvloeistof gebruikt. Het is belangrijk te melden indien u hiervoor allergisch bent.
Indien u nierinsufficiëntie heeft, wordt enkele uren voor de ingreep een infuus gestart om uw nieren maximaal te beschermen. Ook na de procedure wordt dit verdergezet. 
Meestal wordt de liesslagader aangeprikt doch afhankelijk van de locatie van de vernauwing kan het noodzakelijk zijn de slagader in de elleboog te puncteren. Na de procedure wordt de katheter uit het bloedvat verwijderd en dient de prikplaats gesloten te worden. Ofwel gebeurt dit met een klein afsluitdopje dat tegen het bloedvat wordt gedrukt. Ofwel wordt de prikplaats manueel afgedrukt en wordt nadien een drukverband aangelegd.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke ingreep kunnen ook bij deze procedure complicaties optreden:

  • De vernauwing kan niet opengerokken worden
  • Bloeding
  • Hematoom
  • Allergische reactie op de contraststof
  • Gestoorde nierfunctie

 

Het risico op complicaties is uiteraard klein doch niet uitgesloten. Uiteraard doen we alles om deze te voorkomen.