Open borstkasoperatie

Indien het aneurysma groter is dan 5,5 cm dient dit behandeld te worden. Dit kan op twee manieren gebeuren, enerzijds endovasculair of anderzijds via een open borstkasoperatie. 
Deze beslissing is afhankelijk van de anatomie van het aneurysma die bepaald wordt met een CT scan aangezien niet alle aneurysma’s endovasculair behandeld kunnen worden.
Behoudens de operatie is het ook zeer belangrijk uw levensstijl aan te passen, zoals te stoppen met roken, meer lichaamsbeweging te nemen en uw voeding aan te passen.

De ingreep

Hier dient de borstkas geopend te worden om het uitgezette gedeelte te kunnen vervangen door een kunststofprothese. Hierbij wordt een opening gemaakt, tussen de ribben door en wordt de long plat gelaten. Na het herstel kan de normale ademhaling van de longen terug hervatten en zal de opening tussen ribben terug worden gesloten. Om wondvocht en lucht te draineren zullen 1 a 2 wonddrains achtergelaten worden. Deze kunnen na 2 a 3 dagen verwijderd worden.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke ingreep kunnen bij deze ingreep ook complicaties optreden zoals, bloeding, infectie, trombose en longembolie.
Bij operaties aan de borstkasslagader kunnen zich ook specifieke complicaties voordoen, namelijk nabloeding of een bloedstolsel dat de vaatprothese afsluit. Bij het optreden van een dergelijke complicatie zal er meteen opnieuw geopereerd worden.
De operatie is ook een grote belasting voor het hart. De kans op verwikkelingen met het hart is dan ook groter dan bij veel andere operaties. Ook kan de functie van de nieren verstoord geraken. Hiervoor is soms (tijdelijke) dialyse nodig. Doch in vele gevallen herstelt de nierfunctie zich na enkele dagen.
Gedurende de procedure worden ook de slagaders van het ruggenmerg uitgeschakeld. Zelden geeft dit problemen doch in 2 – 4 % kan dit verlamming van de benen veroorzaken. Om dit risico zo klein mogelijk te houden wordt tijdens de operatie een ruggenmergcatheter geplaatst om ruggenmergvloeistof af te tappen. Anderzijds zal de anesthesist er ook voor zorgen dat de bloeddruk altijd voldoende hoog is om de bevloeiing van het ruggenmerg te garanderen.

De opname in het ziekenhuis

Voor de operatie:
Een week voor de operatie dienen, in overleg met de arts,  bloedverdunners (zoals Marcoumar, Sintrom en Plavix, …) gestopt te worden. Xarelto en Pradaxa dienen 24 uur tot 48 uur voor de operatie gestopt te worden. Asaflow en Cardioaspirine kunnen zonder gevaar verder genomen worden.

De dag van opname:
U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dient uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 begeleid worden waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden. 

Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie…). Indien nodig zal nog een bloed name en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden, zal u onthaard worden vanaf de borst tot aan de knieën. U zal tevens een lavement krijgen om de darmen te ledigen. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen. 

De dag van de operatie:
U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren. Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig weg zodat niets verloren kan gaan. U doet een operatiehemdje aan. Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal vervoerd waar operatieverpleegkundigen het overnemen.

Verblijf op intensieve zorgen:
Na de operatie zal men u naar de afdeling intensieve zorgen brengen. Daar zal u gedurende 2 à 3 dagen verblijven. Uw hartritme, bloeddruk, pols, enz. zullen hier doorlopend gecontroleerd worden. Om overtollig wondvocht te draineren zullen wonddrains ter plaatse gelaten worden. U zal ook een maagsonde hebben om maagsappen af te voeren en een blaassonde om de urineproductie te volgen. Verder hebt u ook nog een pijnpomp waarmee u zelf extra pijnstilling kan toedienen indien nodig. Afhankelijk van uw herstel zullen deze sondes stelselmatig verwijderd worden. 

Uw familie kan u na de operatie bezoeken. Op de intensieve zorgen gelden de volgende bezoekuren: 
 11u00 – 11u30
 15u30 – 16u00
 19u30 – 20u00
Buiten de bezoekuren kan uw naaste familie zich steeds telefonisch bevragen op het nummer 015 50 53 30.

Terug op de afdeling:
Op de afdeling zal het herstelproces zich verderzetten. Dagelijks zullen de wonden geïnspecteerd en verzorgd worden. De chirurg komt u regelmatig onderzoeken en volgt uw toestand nauwgezet op. Naarmate het spijsverteringstelsel terug op gang komt zal de voeding worden uitgebreid. Een kinesist zal regelmatig met u oefenen. Indien alles vlot verloopt kan u het ziekenhuis verlaten.