Aneurysma Arteria Poplitea (PAA)

Een aneurysma is een verwijding van een slagader waarbij het bloedvat als een ballon gaat uitzetten. De bloedvatwand wordt steeds dunner en kan hierdoor gaan scheuren. Dit gehele proces verloopt geleidelijk aan, over verschillende jaren waarbij het aneurysma langzaam groter en groter wordt. Meestal verloopt dit groeiproces onopgemerkt en hebben de patiënten er geen weet van.
De uitzetting is vaak het gevolg van slagaderverkalking of arteriosclerose. De meest belangrijke risicofactoren hiervoor zijn roken, hoge bloeddruk (arteriële hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus) en een te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie).
Ontstekingsreacties en erfelijke factoren kunnen ook aanleiding geven tot het ontstaan van een aneurysma.

Deze verwijding heeft tot gevolg dat het bloedvat zwakker wordt en kan scheuren (ruptuur) met een levensbedreigende bloeding tot gevolg. Het risico op een ruptuur is hoofdzakelijk afhankelijk van de diameter van het aneurysma. Hoe groter het aneurysma, hoe groter de kans op scheuren.

Een tweede probleem, dat door het aneurysma veroorzaakt kan worden, is een verstoorde bloedcirculatie. Hierdoor kunnen gemakkelijk klontertjes gevormd worden die los kunnen komen en met de bloedstroom meegevoerd worden (embolie). Dit kan aanleiding geven tot verstopping van een bloedvat waardoor zuurstofgebrek ontstaat in het orgaan of lichaamsdeel dat afhankelijk is van dit bloedvat ( o.a. “blue toe syndroom”).
Een dergelijke uitzetting van een bloedvat kan voorkomen op verschillende plaatsen in het lichaam. Het meest frequent echter lokaliseert een aneurysma zich ter hoogte van de buikslagader (aorta abdominalis), ter hoogte van de knieslagader (arteria poplitea) of ter hoogte van de borstkasslagader (aorta thoracalis).

Popliteaal aneurysma
Popliteaal aneurysma

Aneurysma arteria poplitea (PAA)

Een aneurysma van de knieslagader dient behandeld te worden vanaf een diameter van 2 cm. Door de wervelingen van de bloedstroom in het aneurysma zullen zich meer en meer bloedklonters vormen. Deze kunnen loskomen en meegevoerd worden naar kleinere slagaders van het onderbeen waar ze verstoppingen zullen veroorzaken. Naarmate dit meer en meer gebeurt, kan de volledige bloedcirculatie van het been verstopt geraken met het risico dat het been zal afsterven. Dit kan geleidelijk ontstaan en aanleiding geven tot zogenaamde “etalagebenen“ of wondjes aan de voeten. Soms kan dit ook zeer acuut optreden waarbij alle bloedcirculatie plots wordt afgesloten en dringend geopereerd dient te worden.

Diagnose

Een aneurysma van de knieslagader kan perfect gediagnosticeerd worden met een echografie. Het is een oppervlakkig gelegen slagader en daardoor goed toegankelijk voor een echografisch onderzoek. Wederom is een bijkomende CT scan vereist om de specifieke anatomische kenmerken van het aneurysma na te gaan