Longgezwel

Wat is een longtumor?

Een longtumor of longgezwel kan goedaardig zijn of kwaadaardig. Enkel wanneer het gaat om een kwaadaardig gezwel, spreken we van longkanker. De enige manier om met zekerheid te kunnen zeggen of een longtumor goed- of kwaadaardig is, bestaat erin (een stukje van) de tumor onder de microscoop te bekijken.

Oorzaken

Als we het hebben over longkanker, berust de oorzaak meestal op langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen. Roken staat daarbij op de eerste plaats. Tot 90% van de patiënten met longkanker zijn rokers. Niet beginnen met roken of er definitief mee stoppen is dan ook de boodschap!
Ook passief roken en blootstelling aan andere schadelijke stoffen in de lucht verhogen het risico op longkanker.
Soms is een longgezwel ook het gevolg van een uitzaaiing van een kwaadaardige tumor elders in het lichaam. In dat geval spreken we van een longmetastase.

Symptomen

Vaak ontwikkeld zich een longtumor onopgemerkt en wordt hij toevallig opgemerkt wanneer om één of andere reden een röntgen-foto of CT-scan van de borstkas wordt gemaakt.
Klachten die op longkanker kunnen wijzen zijn onder meer:

  • Hoesten
  • Bloedfluimen
  • Kortademigheid
  • Aanslepende longontstekingen
  • Heesheid
  • Vermagering

Diagnose

Wanneer op een röntgenfoto of op een CT-scan een longtumor is vastgesteld, volgen een aantal onderzoeken met als doel de aard van het letsel en de uitgebreidheid van het probleem na te gaan. De verdere aanpak hangt vooral af van het antwoord op de volgende vragen:

  • Wordt kwaadaardigheid vermoed of aangetoond aan hand van een weefselstaal?
  • Zijn er uitzaaiingen in lymfeklieren of elders in het lichaam?
  • Hoe is het gesteld met de algemene conditie, hart en de longfunctie?


Eens alle noodzakelijke informatie is verzameld, wordt met een hele ploeg van artsen (de multidisciplinaire oncologische commissie) gezocht naar de best mogelijke behandeling.

Behandeling

Uw longspecialist zal met u de behandelingsmogelijkheden met al hun voor- en nadelen bespreken. Een longresectie (het wegnemen van een stuk long) is doorgaans de beste oplossing als we mogen veronderstellen dat daarmee alle kwaadaardige weefsel verwijderd kan worden. Bovendien moet er voldoende gezond longweefsel overblijven na de operatie en moet uw conditie een dergelijke ingreep toelaten.

Een longresectie gebeurde vroeger altijd via een thoracotomie, een insnede waarbij de borstkas volledig wordt geopend. Tegenwoordig kan deze operatie echter vaak met een kijkoperatie via enkele kleine sneetjes worden uitgevoerd. We spreken dan van een VATS lobectomie, waarbij VATS staat voor “Video Assisted Thoracic Surgery”.