Bypass van de knieslagader

Indien het aneurysma van de knieslagadergroter is dan 2 cm dient dit behandeld te worden. Dit kan op twee manieren gebeuren, enerzijds endovasculair of anderzijds via een overbruggingsoperatie in het getroffen lidmaat. Deze beslissing is afhankelijk van de anatomie van het aneurysma die bepaald wordt met een CT. Behoudens de operatie is het ook zeer belangrijk uw levensstijl aan te passen, zoals te stoppen met roken, meer lichaamsbeweging te nemen en uw voeding aan te passen.

Popliteaal aneurysma

De ingreep

Hier zal het zieke en uitgezette gedeelte vervangen worden door een kunststof buisje of indien mogelijk door een lichaamseigen ader. Tijdens deze ingreep zal de chirurg de overbrugging aankoppelen aan de gezonde slagader boven de knie en nadien onder de knie. Afhankelijk van de anatomische kenmerken van het aneurysma, dient dit soms hersteld te worden door middel van een incisie in de kniekuil.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke ingreep kunnen bij deze ingreep ook complicaties optreden zoals, bloeding, infectie en trombose. 
Gevoelsstoornissen en krachtsverlies ter hoogte van het onderbeen komt zelden voor, doch kunnen verklaard worden door de dichtbij gelegen ligging van de zenuwen tegen de bloedvaten. Meestal is dit tijdelijk en verdwijnt dit spontaan.