Duplex

Met een duplex-onderzoek kan de werking van de klepjes in de diepe en oppervlakkige aders worden nagegaan. Zo kan, in geval van twijfel, de oorsprong van de spataders worden opgespoord en kan de optimale behandeling worden bepaald.

Doel van het onderzoek

Een duplex onderzoek is een combinatie van een echografie en een Doppler-onderzoek. Een echografie maakt gebruik van onschadelijke hoogfrequente geluidsgolven om onderhuidse weefsels en organen in beeld te brengen.  Doppler laat toe om beweging te detecteren en in kleur of geluid weer te geven. De combinatie van beiden laat dus toe om de bloedvaten zichtbaar te maken en de snelheid en de richting van het bloed dat er door stroomt te onderzoeken.

Hoe gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek gebeurt ambulant, op de dienst radiologie of in het vaatlabo. Je hoeft er niet nuchter voor te zijn en het vergt geen speciale voorbereiding zoals bloednames of infuus. Afhankelijk van de reden van het onderzoek, gebeurt dit liggend of staand. De arts brengt gel aan op de huid en beweegt een zogenaamde transducer hierover heen, terwijl op een scherm de bloedvaten kunnen worden beoordeeld.

Indicatie

Een Duplex onderzoek wordt gebruikt om op vrij eenvoudige wijze ligging, verloop en diameter van aders en slagaders na te kijken en laat toe vernauwingen, verstoppingen of lekkende klepjes in aders op te sporen. Voor meer gedetailleerde informatie kan het echter nodig zijn om aanvullend een arteriografie, angio-CT of angio NMR te laten uitvoeren.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek neemt meestal 10 à 15 minuten in beslag.