Bypass

Een bypassoperatie van het been wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van een volledige verstopping van de oppervlakkige dijbeenslagader (arteria femoralis superficialis). Voor deze overbrugging kan een eigen ader gebruikt worden of kunststofprothese. Deze keuze is vooral afhankelijk van de aanwezigheid en de kwaliteit van de eigen ader. De ingreep gebeurt onder volledige verdoving. Er wordt een overbrugging aangelegd van het gezonde bloedvat boven en onder de vernauwing. Hiervoor wordt een insnede in de lies gemaakt en eentje aan de binnenzijde van de knie. Bij een overbrugging met een eigen ader zijn er nog verschillende bijkomende sneetjes aan de binnenzijde van het been om de eigen ader uit het been te halen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van complicaties. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig zoals een wondinfectie, nabloeding, thrombose, embolie,… . Verder kan u verwachten dat in het operatiegebied het gevoel tijdelijk zal verdwenen zijn.
Bij operaties aan een slagader zijn er ook specifieke complicaties mogelijk:

  • een afsluiting van de prothese of de gebruikte ader (thrombose)
  • een verhoogde kans op nabloeding doordat u bloedverdunnende medicijnen krijgt toegediend

De opname in het ziekenhuis

Voor de operatie: 
Een week voor de operatie, in overleg met de arts, bloedverdunnende medicatie zoals Marcoumar, Xarelto en Plavix onderbroken. Cardioaspirine en Asaflow kan in principe verder genomen worden tenzij anders besproken.

Dag van de opname:
U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dient uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 begeleid worden waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden. 

Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie…). Indien nodig zal nog een bloedname en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden, zal de onderbuik en het betreffende been onthaard worden. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen. 

De dag van operatie:
U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren.
Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig weg zodat niets verloren kan gaan.
U doet een operatiehemdje aan.
Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal vervoerd waar operatieverpleegkundigen het overnemen.


Na de operatie:
Na de operatie worden een aantal zaken frequent gecontroleerd:

  • het kloppen van de slagaders aan de voet
  • lekkage van de wonde
  • de temperatuur van het geopereerde been
  • de bloeddruk

De dag na de operatie zal je bedrust moeten houden. De dagen nadien zal de verpleging je helpen uit bed te komen. Het is belangrijk dat je zo vlug mogelijk gaat lopen.

Patientenbrochure