Endarteriëctomie

Indien er zich een vernauwing ter hoogte van de lies of de halsvaten bevindt, is een endarteriëctomie aangewezen. Bij een endarteriëctomie wordt de zieke, vernauwde binnenkant van de slagader verwijderd. Deze ingreep gebeurt onder volledige narcose. Via een insnede in de lies of de hals wordt het bloedvat opgezocht en ingesneden. De verkalkingen worden eruit gelepeld en de slagader wordt hersteld met een kunststof lapje (patchplastie). Nadien wordt nog een dun plastic slangetje (drain) in de wonde achter gelaten om een bloeduitstorting te voorkomen. Dit wordt de dag na de operatie verwijderd. Indien het bloedvat te ziek is, wordt het bloedvat vervangen door een kunststof buisje (interponaat). 

Mogelijke complicaties

Aan iedere ingreep zijn risico’s verbonden. Ook bij een endarteriëctomie is er steeds een risico op complicaties zoals wondinfectie, nabloeding, thrombose, embolie,… . In geval van een carotisendarteriëctomie dient men steeds rekening te houden met een risico van 2 – 3 % op een beroerte tijdens de ingreep. Dit risico is steeds aanwezig zelfs indien de ingreep volledig volgens plan verloopt. Verder kan u verwachten dat in het operatiegebied het gevoel tijdelijk verdwenen zal zijn. Vaak recupereert dit, doch dit vereist tijd.

De opname in het ziekenhuis

Een gemiddeld ziekenhuisverblijf bedraagt ongeveer 4 tot 6 dagen in geval van een liesendarteriëctomie. Bij een carotisendarteriëctomie (halsvaten) bedraagt het ziekenhuisverblijf 2 tot 3 dagen.

Voor de operatie: 
Een week voor de operatie, in overleg met de arts, bloedverdunnende medicatie zoals Marcoumar, Xarelto en Plavix onderbroken. Cardioaspirine en Asaflow kan in principe verder genomen worden tenzij anders besproken.

Dag van de opname:
U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dient uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 begeleid worden waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden. 

Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie…). Indien nodig zal nog een bloedname en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden, zal u onthaard worden vanaf de onderbuik tot de lies in geval van een liesendarterectomie. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen. 

De dag van operatie:
U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren.
Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig weg zodat niets verloren kan gaan.
U doet een operatiehemdje aan.
Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal vervoerd waar operatieverpleegkundigen het overnemen.

De dag na de operatie zal je bedrust moeten houden. De dagen nadien zal de verpleging je helpen uit bed te komen. Het is belangrijk dat je zo vlug mogelijk gaat lopen.

Patientenbrochure carotisoperatie

Patientenbrochure liesoperatie