Pleura-uitstorting

In normale omstandigheden vullen de longen de hele borstholte op. In sommige omstandigheden kan er zich echter vocht gaan ophopen tussen de long en de wand van de borstholte. We spreken dan van een pleura-uitstorting.


Oorzaken

Er zijn tal van redenen waarom een pleura-uitstorting kan ontstaan. Vaak is de oorzaak op zich goedaardig. Zo kunnen onder meer hartproblemen, operaties in de borstkas of infecties aan de basis liggen. Helaas is de overproductie aan vocht soms ook het gevolg van een kwaadaardige ziekte zoals bijvoorbeeld een tumor van het longvlies (mesothelioom) of een uitzaaiing van kanker elders in het lichaam.

Röntgenfoto van pleura-uitstorting links

Symptomen

Hoe meer vocht, hoe minder ruimte er overblijft voor de long. Als de long niet meer voldoende ruimte heeft om goed te functioneren kan dit leiden tot kortademigheid en benauwdheid.

Diagnose

Bij vermoeden van een pleura-uitstorting, kan een röntgenfoto, een CT-scan of een echografie meer duidelijkheid brengen. Uiteraard zal ook getracht worden de oorzaak van het probleem te achterhalen. Dit gebeurt soms door een punctie. Via een naald wordt wat vocht uit de borstholte opgezogen dat vervolgens in een laboratorium kan worden ontleed of onder de microscoop kan worden onderzocht.

Behandeling

Afhankelijk van de ernst, de waarschijnlijke onderliggende oorzaak en het bij herhaling optreden van dergelijke pleura-uitstorting, kan de behandeling bestaan uit:

  • Een pleura-punctie: Via een naald wordt het vocht uit de borstholte weggezogen.
  • Een thoraxdrain: Het plaatsen van een buisje in de borstholte dat dan blijft zitten tot er geen vocht meer uit de borstholte komt
  • Een talkage: tijdens een kijkoperatie (thoracoscopie) wordt er voor gezorgd dat de long gaat vastkleven aan de wand van de borstholte waardoor er geen nieuw vocht meer tussen kan kruipen