Embolisatie Vena ovarica

Een embolisatie wordt bij spataders toegepast om de verantwoordelijke lekkende ader dicht te maken. Er kan dan geen bloed meer de verkeerde richting uitstromen, de stuwing van de aders in het bekken valt weg en de klachten verdwijnen. Eventuele zichtbare varices verdwijnen dan vaak geleidelijk vanzelf. Zo niet, kunnen ze later aanvullend worden weggenomen of droog gespoten.

De ingreep

Voor de ingreep

 • Meld eventuele inname van bloedverdunners, verminderde werking van de nieren, allergie aan contraststof, of zwangerschap.
 • U mag 4 uur voor de ingreep niet meer eten of drinken.
 • Schrijf u in aan het loket van de opname; meestal verblijft u een halve dag in het ziekenhuis.
 • Eens op de afdeling bereidt een verpleegkundige u voor op de ingreep (scheren van de liezen, aantrekken van een operatiehemdje, prikken van een infuus, … ).
 
De ingreep
 
 • De ingreep gebeurt via een prik in de lies onder plaatselijke verdoving.
 • Om steriel te kunnen werken worden blauwe doeken over u heen gelegd; blijf hier netjes onder liggen en raak nooit de bovenkant aan.
 • Via een katheter (een fijn buisje) wordt contraststof ingespoten om de werking van de klepjes in de aders in beeld te brengen.
 • De contraststof kan kortstondig een warmtegevoel veroorzaken.
 • Om de aders optimaal te kunnen beoordelen, kan het nodig zijn op ons verzoek te blazen tegen de rug van uw hand.
 • Als we inderdaad een lekkende ader vinden, kan die meteen via dezelfde weg worden dichtgemaakt (dit is dus het “emboliseren”), meestal door een soort lijm in te spuiten.
 • Het inspuiten van deze lijm kan wat gevoelig zijn: panikeer niet en blijf rustig liggen, dit duurt slechts heel even.
 • Eens de lekkende aders mooi dicht, wordt het buisje langs waar we in de lies hebben gewerkt verwijderd.
 • Na enkele minuten duwen in de lies mag u terug in uw bed.
 • Na een tweetal uurtjes bedrust met een zandzakje op de lies mag u terug uit bed en kan u naar huis.

Na de ingreep

 • Vermijd gedurende de eerste week zware lichamelijke inspanningen.
 • Het is niet ongewoon dat u de eerste dagen na een embolisatie wat vage pijn in de lendenstreek of de buik kan voelen: deze pijn kan meestal goed worden verholpen door inname van een pijnstiller (vb. Dafalgan) in combinatie met een ontstekingsremmer (vb. Voltaren).
 • Vaak zijn de maandstonden gedurende de eerst 2 à 3 maand wat overvloediger: dit normaliseert vanzelf.
 • Er wordt een controle raadpleging voorzien na een 6-tal weken; bij problemen kan u uiteraard steeds contact opnemen via ons secretariaat.

Mogelijke complicaties

Tijdelijk ongemak zoals hogerop vermeld of een blauwe plek op de plaats van de prik in de lies komen wel eens voor maar ernstige complicaties (bloeding, diepe veneuze trombose, longembolie, … ) zijn zeer zeldzaam.
Het kan voorkomen dat er geen lekkende aders worden teruggevonden en dat de klachten toch een andere oorzaak blijken te hebben. Het kunnen uitsluiten van een bepaald probleem kan echter ook waardevol zijn.
Indien wel een lekkende ader werd gevonden en succesvol behandeld werd, treedt in ongeveer 80 tot 90% van de gevallen duidelijke beterschap op of verdwijnen de klachten zelfs volledig. Er blijkt echter niet altijd een verband te zijn tussen de aanwezigheid van dergelijke spataders enerzijds en de klachten anderzijds. Het verband tussen beide kan niet op voorhand worden bewezen maar kan slechts proefondervindelijk worden vastgesteld na behandeling.