Aortadissectie

Bij een aortadissectie ontstaat er een scheurtje in de binnenste wand van de aorta. Hierdoor kan bloed in de wand van het bloedvat dringen waardoor dit gespleten wordt. Dit geeft aanleiding tot hevige, stekende pijn thv het borstbeen of tussen de schouderbladen. Afhankelijk van de plaats waar de scheur optreedt spreken we van een type A of een type B aortadissectie. Bij een type A aortadissectie ontstaat het scheurtje in het opstijgende deel van de aorta (aorta ascendens) vlak na de aortaklep. In geval van een type B dissectie ontstaat het scheurtje wat lager namelijk in de aorta descendens, het dalende deel van de aorta.

Door de dissectie wordt het bloedvat verzwakt en bestaat er een verhoogde kans op scheuren. Ook kan het bloedvat langzaamaan beginnen uitzetten en aanleiding geven tot de vorming van een aneurysma (verwijding van het bloedvat). Bovendien kan een dissectie de bloedstoevoer voor verschillende organen (darmen, lever, nieren, hersenen) verstoren waardoor deze te weinig bloed kunnen krijgen.
Meestal wordt een aortadissectie veroorzaakt door een hoge bloeddruk doch een aantal genetische syndromen (Marfan, Ehlers Danlos) kunnen hiertoe ook aanleiding geven.

Symptomen

Meestal presenteert een aortadissectie zich met hevige pijn ter hoogte van de borstkas of tussen de schouderbladen. De pijn wordt ervaren als een scheurend, stekende pijn.

Diagnose

De diagnose wordt meestal gesteld met behulp van een CT scan. Dit stelt ons in staat de uitgebreidheid en het type van de dissectie te bepalen. Tevens kunnen potentiële complicaties reeds vroegtijdig worden opgespoord.

Behandeling

De behandeling is enerzijds afhankelijk van het type van de dissectie als van de symptomen. In geval van een type A dissectie is steeds een operatieve behandeling vereist waarbij het gesplitste deel van de aorta vervangen wordt. In geval van een type B dissectie is enkel een operatieve behandeling (endovasculaire behandeling – open borstkasoperatie) aangewezen bij aanhoudende pijnklachten of indien er verwikkelingen optreden.

 

Meer informatie kan u terugvinden op www.aortakliniek.be